Page 52 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 52

LISTOPAD 2018
tydzień 45.
10 Święto Niepodległości	11 św. Marcina (+397)
bł. Alicji Kotowskiej (+1939)*
św. Gwidona Marii (+1931) bł. Bernarda (+1943)
5
bł. Krystyny (+1312) św. Leonarda (+ok. 559)
Źrodło: domena publiczna
6
MB Różańcowej
bł. Heleny (+1242) bł. Łucji (+1100)
7
bł. Elżbiety (+1906) bł. Jana (+1308)
8 Rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej
bł. Henryka Hlebowicza (+1941)*
9
św. Leona Wielkiego (+461) św. Andrzeja (+1608)
Ks. Piotr Wawrzyniak (1849-1910) – gigant czynu niepodległościowo- -gospodarczego
5.11.1916 – Akt 5 listopada – Niemcy i Austria za nieokreślone obietnice polityczne próbują Polaków zaangażować militarnie po swojej stronie. Polacy pomimo różnic wykazują się niezwykłą dojrzałością polityczną. O tym debata w Belwederze.
6.11.1987 – Wigilia rocznicy rewolucji październikowej – happening zorganizowany przez Pomarańczową Alternatywę. Komuniści nie radzą sobie z dowcipnymi protestami młodzieży.
9.11.1910 – Umiera w Poznaniu ks. Piotr Wawrzyniak (ur. 1849), wielkopolski działacz oświatowy i gospodarczy, patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. Wieloletni strateg walki o polskość w zaborze pruskim.
9.11.1940 ‒ W KL Sachsenhausen rozstrzelano ks. Henryka Figata, kapelana Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. Oskarżono go m.in. o udzielenie schronienia chłopcom żydowskim.
9.11.1987 ‒ We Wrocławiu zostaje zatrzymany przez SB, a następnie 2-krotnie internowany Kornel Morawiecki (1941), ojciec wicepremiera Mateusza (PiS). Po wyborach 2015 ‒ marszałek senior (Kukiz’15).
9.11.2009 ‒ Ks. Witold Kiedrowski (1912-2012), uczestnik kampanii wrześniowej, wielokrotny więzień, emigrant, Kapelan Konwentualny ad honorem Polskiego Stowarzyszenia Kawalerów Zakonu Maltańskiego, postanowieniem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego zostaje generałem brygady.
10.11.1980 – Sąd Najwyższy rejestruje NSZZ „Solidarność” (kompromisowy zapis o kierowniczej roli partii i dodane fragmenty konwencji MOP). 3 lata później duże demonstracje.
11.11.1918 – Odzyskanie niepodległości Polski po 123 latach zaborów, a jednocześnie (sic!) decyzja w Moskwie o powołaniu KRPP.
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   50   51   52   53   54