Page 51 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 51

LISTOPAD 2018
tydzień 44.
3	4 św. Karola Boromeusza
(+1584)
bł. Michała Rua (+1910) założyciela placówek salezjańskich w Polsce
29
bł. Benwenuty (+1292) bł. Dominika (+1602)
30 św. Alfonsa (+1617) bł. Leona Nowakowskiego
(+1939)*
31
Wszystkich Świętych
1 Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych
2
św. Marcina (+1639) bł. Ruperta (+1945)
1-sza sobota
Źrodło: Tygodnik Solidarność
29.10.1988 – Rząd PRL z Mieczysławem Rakowskim na czele podejmuje decyzję o likwidacji Stoczni Gdańskiej ‒ kolebki „Solidarności”. Informacje na ten temat w Internecie są bardzo skromne. Za tę decyzję dnia 11.10.1991 r. Sejm RP przyjmuje wniosek o postawienie Rakowskiego przed Trybunałem Stanu. Sprawa ciągnie się latami. Ostatecznie zwycięża lojalność wobec ustaleń Okrągłego Stołu, a nie interes społeczny.
30.10.1988 – Ks. Zdzisław Peszkowski (1918-2007) po mszy św. pod Krzyżem Katyńskim obiecuje, że nie spocznie, dopóki tu nie stanie cmentarz wojskowy oraz sanktuarium Miłosierdzia Bożego i MB Pojednania.
31.10.1929 – Między Polską a Niemcami zostaje zawarta umowa likwidacyjna ‒ czyli zrzeczenie się przez Polskę prawa likwidacji majątku obywateli niemieckich, anulowanie wzajemnych roszczeń finansowych, związanych z wojną i traktatem wersalskim. Nieco podobna jest sytuacja po II wojnie światowej.
1.11.1918 ‒ Wobec braku regularnego wojska cywile, w znacznym stopniu młodzież i dzieci ‒ Orlęta Lwowskie ‒ bronią Lwowa w czasie wojny ukraińsko-polskiej. Najmłodszy uczestnik walk ma 9 lat.
1-2.11.1916 – W zaborze rosyjskim powołany zostaje Związek Harcerstwa Polskiego – 2 lata później (1918) następuje zjednoczenie ZHP z trzech zaborów. O zasługach harcerzy dla niepodległości można przeczytać.
3.11.1984 ‒ W Warszawie odbywa się pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki (ur. 1947).
4.11.1924 ‒ Podpisanie umowy z konsorcjum francusko-polskim o budowie portu w Gdyni.
4.11.1950 ‒ UB aresztuje harcerzy „Małej Dywersji” z Piotrkowa Trybunalskiego, którzy sprzeciwiali się władzy komunistycznej. Kary są niewspółmierne wobec czynów. Po latach w III RP kary też nie mają wiele wspólnego ze sprawiedliwością ‒ ale wobec ich oprawców.
bł. ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984) ‒ wolność, gdy zło dobrem zwyciężasz
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   49   50   51   52   53