Page 50 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 50

październik 2018
tydzień 43.
św. Jana Pawła II (+2005) PATRONA ZAKONU
22 św. Jana Kapistrana (+1456)
św. Józefa Bilczewskiego (+1923)
Źrodło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
23
bł. Eugenii (+1900)
bł. Jana Wojciecha Balickiego (+1948)
24
św. Chryzanta i Darii (+284) św. Bernarda (+1243)
NMP Nieustającej Pomocy
25 bł. Celiny Borzęckiej (+1913)
św. Lucjana i Marcjana (+250)
26
św. Sabiny, Wincentego i Chrestyny (+303)
27
św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
28
Kardynał August Hlond (1881-1948) ‒ proroczy prymas
22.10.1948 – Umiera ks. Kardynał August Hlond (ur. 1881), Prymas Polski – „Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, to tylko przez Maryję”.
23.10.1941 – Poszukiwany przez Niemców ks. Stefan Wyszyński przybywa do Żułowa. Mało znane fakty z życia Prymasa Tysiąclecia, tym razem źródło zdaje się być wiarygodne.
23.10.1957 – Zostaje podpisane Porozumienie między rządem PRL a rządem ZSRR o liczebności, rozmieszczeniu i trybie dokonywania ruchów wojsk radzieckich, stacjonujących w Polsce. Porozumienie określało stan osobowy wojsk radzieckich na 62-66 tys. żołnierzy – nie wiadomo nawet, czy tuż przed opuszczeniem Polski stan do tego stopnia został ograniczony.
25.10.1918 ‒ Wystąpienie Wojciecha Korfantego (1873-1939) w Reichstagu z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego oraz Górnego Śląska. Korfanty zostaje posłem Reichstagu dzięki głosom wielu Niemców, uważających go za lepszego kandydata niż kontrkandydat niemiecki.
26.10.1956 – Prymas Stefan Wyszyński zostaje uwolniony po 3 latach komunistycznego więzienia. 26.10.1991 – W Moskwie parafowany jest układ o wycofaniu wojsk radzieckich z Polski. Zgodnie z nim
jednostki wojskowe miały opuścić Polskę do końca 1993 r.
28.10.1925 – Na mocy bulli Vixdum Poloniae Unitas następuje nowy podział polskich diecezji. W okresie międzywojennym w Polsce jest 5 metropolii: gnieźnieńska, warszawska, lwowska, krakowska i wileńska, które posiadają łącznie 20 diecezji, oraz biskupstwo polowe Wojska Polskiego.
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   48   49   50   51   52