Page 49 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 49

październik 2018
tydzień 42.
20 bł. Jakuba Strzemię	21 (+1409)
bł. Karola I Habsburga (+1922)
św. Teresy od Jezusa Doktora Kościoła (+1582) bł. Franciszka Rosłańca (+1942)*
15 św. Jadwigi śl. (+1243) bł. Józefa Jankowskiego
16 św. Ignacego Antiocheńskiego (+110)
17 św. Łukasza Ewangelisty
bł. Daudi Okelo i Jildo Irwa (+1918)
18
bł. Jerzego Popiełuszki (+1984) bł. Agnieszki (+1634)
19
(+1941)* bł. Aniceta Koplińskiego(+1941)*	(+1942)*
bł. Romana Sitko
św. Jana Kantego (+1473)
bł. Ambrożego (+1439)
Źrodło: Archiwum Akt Nowych
15.10.1917 – Mianowani zostają przez cesarzy niemieckiego i austro-węgierskiego członkowie Rady Regencyjnej: arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski, prezydent Warszawy książę Zdzisław Lubomirski i honorowy prezes Stronnictwa Polityki Realnej hrabia Józef Ostrowski.
15.10.1942 – Na czele kolumny ludności żydowskiej prowadzonej na śmierć idą kobryńscy rabini i dwaj księża katoliccy: Jan Wolski (1887-1942) i Władysław Grobelny (1913-1942).
15.10.1943 – Prezydent Rzeczypospolitej Władysław Raczkiewicz (1885-1947) wprowadza na sztandary oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dewizę Wojska Polskiego „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
16.10.1978 – Habemus papam. 40 lat temu Kardynał Karol Wojtyła zostaje papieżem i przyjmuje imię Jan Paweł II. 16.10.2016 – Podsumowanie prac III etapu ekshumacji na warszawskiej „Łączce” – porażające dane. 18.10.1914 ‒ Formułuje się Legion Puławski, polska formacja wojskowa podległa dowództwu rosyjskiemu. 19.10.1984 – Zostaje uprowadzony, a następnie zamordowany ks. Jerzy Popiełuszko.
20.10.1997 – Powstaje koalicja AWS-Unia Wolności, posłowie AWS wieszają na sali sejmowej krzyż.
21.10.1963 – W walce z obławą ZOMO na Lubelszczyźnie ginie ostatni żołnierz polskiego podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego, sierżant Józef Franczak ps. „Lalek” (ur. 1918).
Św. Jan Paweł II (1920-2005) ‒ patron jedności i wolności
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   47   48   49   50   51