Page 47 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 47

październik 2018
tydzień 40.
6	7 bł. Melanii (+1849)	NMP Różańcowej
bł. Ludwika Gietyngiera (+1941)*	św. Justyny (+304)
1-sza sobota
św. Teresy od Dzieciątka Jezus (+1897) bł. Antoniego Rewery (+1941)*
1 Świętych Aniołów Stróżów
bł. Marii Antoniny Kratochwil (+1942)*
Źrodło: domena publiczna
2
św. Franciszka Borgiasza (+1572) bł. Krystyny (+1543)
3
św. Franciszka z Asyżu (+1226) bł. Franciszka (+1867)
4 św. Faustyny	5 Kowalskiej (+1938)
bł. Mariana Skrzypczaka (+1939)*
Irena Konieczna (1905-1993) – harcerski duch niepodległości
2.10.1940 – Władze niemieckie w Warszawie tworzą getto dla ludności żydowskiej. Na jego terenie znajduje się parafia Wszystkich Świętych. Ks. proboszcz Marceli Godlewski (1865-1945) i ks. wikariusz Antoni Czernecki zostają w getcie. Jak pracuje parafia, gdy za najmniejszą pomoc Żydom groziła kara śmierci?
2.10.1981 – Na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” przyjęty zostaje statut związku.
3.10.1939 – W więzieniu na Pawiaku osadzony zostaje ks. Franciszek Garncarek (1884-1943). Będzie tam przebywać do 12.10.1940 r. Po uwolnieniu współpracuje z osobami pomagającymi Żydom, dostarczając metryki, żywność i inną pomoc materialną. Zastrzelony na progu plebanii św. Floriana w Warszawie.
3.10.1980 – W proteście wobec wstrzymywania realizacji Porozumień Sierpniowych odbywa się trwający godzinę ogólnopolski strajk ostrzegawczy.
5.10.1939 – Niemiecka parada w niezwyciężonej Warszawie – w obiektywie amerykańskiego reportera. 5.10.1983 – Lechowi Wałęsie zostaje przyznana Pokojowa Nagroda Nobla.
6.10.1971 – W Opolu w noc przed uroczystą akademią, podczas której nagrodzeni mieli zostać funkcjonariusze MO i SB brutalnie tłumiący strajki grudnia 1970 r. w Opolu, wybucha bomba podłożona przez braci Jerzego (1942) i Ryszarda Kowalczyków (1937) – o tym i innych zamachach.
7.10.1905 – W Poznaniu przychodzi na świat Irena Konieczna (+1993) – dziś niemal całkowicie zapomniana, harcerka, lekarz ginekologii, więzień Oświęcimia – „Jestem lekarzem, nie mogę zabijać dzieci” odpowiedziała „dr” Mengele na propozycję przerywania ciąży w Oświęcimiu.
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   45   46   47   48   49