Page 46 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 46

wrzesień 2018
tydzień 39.
29	30 św. Hieronima (+420)
bł. Fryderyka Alberta (+1876)
bł. Antoniego Marcina (+1866) bł. Kolumby (+1926)
24 bł. Władysława z Gielniowa (+1505)
św. Sergiusza (+1395)
Źrodło: Archiwum Akt Nowych
25	26 św. Wincentego à Paulo św. Dominika i tow. (+1633)	(+1660)
bł. Alojzego (+1923)	bł. Wawrzyńca (+1456)
NMP Leśniańskiej
27
św. Wacława (+929) św. Szymona (+1624)
28 Świętych Archaniołów Michała, Gabriela
i Rafała
Gen. Stanisław Sosabowski (1892-1967) ‒ ciągle niedoceniany bohater
25.09.1953 - Aresztowanie Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego - początek męczeńskiego pobytu na tzw. internowaniu, a w rzeczywistości w ciężkim więzieniu.
25.09.1953 – UB aresztuje bp. Antoniego Baraniaka (1904-1977). Mimo 3 lat uwięzienia i 145 przesłuchiwań nie daje się złamać. Niweczy plany komunistyczne kolejnej manipulacji episkopatem.
25.09.1967 – Umiera gen. Stanisław Sosabowski (ur. 1892). 40 lat później królowa Holandii przyznaje mu Medal Brązowego Lwa, a Samodzielną Brygadę Spadochronową dekoruje Wojskowym Orderem Wilhelma ‒ wyraz wdzięczności i naprawy krzywd z powodu ocen brytyjskiego marszałka Montgomery’ego bitwy pod Arnhem (25-6.09.1944). Na tych uroczystościach zabrakło niestety przedstawiciela rządu premiera Marcinkiewicza.
26.09.1946 – Bestialskie morderstwo partyzantów NSZ Henryka Flamego ps. „Bartek” (1918-1947) w Starym Grodkowie na Opolszczyźnie – śląski Katyń.
26.09.1991 – Sejm otrzymuje sprawozdanie z prac Komisji do Zbadania Działalności MSW (tzw. Komisja Rokity). Ze 122 niewyjaśnionych przypadków zgonów działaczy opozycyjnych, aż 88 miało bezpośredni związek z działalnością funkcjonariuszy MSW – nikt nie poniósł odpowiedzialności.
27.09.1940 – W niecały miesiąc od rozpoczęcia walki w bitwie o Anglię polski Dywizjon 303 zestrzela setny niemiecki samolot. W całej angielskiej bitwie wynik ten był 2-krotnie wyższy niż najlepszej jednostki angielskiej, a straty 3-krotnie mniejsze. A jaki był polityczny wynik tych sukcesów?
28.09.1942 – W Wilejce rozstrzelany zostaje ks. Karol Lubianiec (ur. 1886), proboszcz parafii Plebania (dek. Mołodeczno), aresztowany był m.in. za pomoc ludności żydowskiej.
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   44   45   46   47   48