Page 44 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 44

wrzesień 2018
tydzień 37.
św. Korneliusza (+253)
św. Mikołaja (+1305) bł. Sebastiana (+1622)
św. Prota i Hiacynta (+262)	św. Franciszka (+1839) św. Jana Gabriela (+1840)	św. Gwidona (+1012)
10	11
12 św. Jana Chryzostoma (+408)
bł. Franciszka Drzewieckiego (+1942)*
13
Podwyższenie Krzyża Świętego św. Jana Gabriela (+1815)
14 NMP Bolesnej bł. Władysława Miegonia
(+1942)*
bł. Pawła (+1952)
15	16 i Cypriana (+258)
bł. Hiacynta (+1700)
Najśw. Imienia Maryi –
Zwycięstwo wiedeńskie
NMP Rzeszowskiej
NMP Piekarskiej
11.09.1980 – Zostają podpisane porozumienia w Hucie Katowice. 12.09.1944 – Armia Czerwona „wyzwala” podwarszawski Rembertów. W kilka dni potem powstaje tu obóz
koncentracyjny NKWD. 17 września 1993 r. wyrusza ostatnia wycofywana jednostka rosyjska.
13.09.1918 – Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski przedstawiają Prezydentowi Stanów Zjednoczonych „mapy” odbudowy niepodległego państwa polskiego i sprzeciwiają się utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska.
13.09.1921 – Upada Rząd Obrony Narodowej Wincentego Witosa, którego zasługi trudno przecenić. Witos jeszcze dwukrotnie będzie premierem. Po zamachu majowym bezpodstawnie jest oskarżany o obalenie sanacyjnej władzy. Nie ulega namowom kolaboracji ani z Niemcami, ani z Sowietami.
13.09.1939 – Dwa wspaniałe myśliwce polskiej konstrukcji PZL.37 Łoś musiały wylądować w Sowietach. Załogi zostają zamordowane przez NKWD, a maszyny ogląda sam Józef Stalin.
13.09.1971 – Eugeniusz Pieniążek (ur. 1934), pilot, konstruktor samolotów, prześladowany w kraju, przekracza nielegalnie granicę w samolocie własnej konstrukcji i dociera do Jugosławii, by ostatecznie osiąść w Szwecji. W 2005 r. przekazuje samolot do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Źrodło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
15.09.1988 – Spotkanie przy Rozbrat w Warszawie Wałęsa – Kiszczak w towarzystwie Wincenty Witos	ks. Alojzego Orszulika, Andrzeja Stelmachowskiego, Stanisława Cioska („...my jesteśmy gotowi
(1874-1945) ‒ Premier Rządu Obrony Narodowej (1920)
wejść w sojusz z diabłem, a nie tylko z ks. Orszulikiem, byle...” ‒ min. 10.00, potem [Kiszczak - przyp. red.] martwi się, że „S” ma mało samochodów, ale to się naprawi...).
16.09.1988 – Może kiedyś się znajdą zdjęcia z pierwszego spotkania w Magdalence? (min 14.10).
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   42   43   44   45   46