Page 43 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 43

wrzesień 2018
tydzień 36.
3
4
5
6 św. Melchiora Grodzieckiego (+1619)
bł. Ignacego Kłopotowskiego (+1931)
7 Narodzenie NMP bł. Władysława Błądzińskiego (+1944)* bł. Adama Bargielskiego (+1942)*
NMP Gietrzwałdzkiej
św. Grzegorza Wielkiego (+604) św. Gerarda (+1120)
bł. Diny (+1929)
bł. Marii Stella i tow. z Nowogródka (+1943)
NMP Matki Pocieszenia
Źrodło: domena publiczna
bł. Matki Teresy z Kalkuty (+1997) św. Ursycyna (+536)
św. Beaty (+ok. 275)
bł. Michała Czartoryskiego (+1944)*
8
św. Piotra Klawera (+1654)
bł. Anieli Salawy (+1922)
9
3.09.1980 – Podpisane zostają porozumienia w Jastrzębiu.
Władysław Raginis (1908-1939) ‒ polski heroiczny Leonidas
4.09.1941 – O. Anicet Kopliński wraz z innymi kapucynami zostaje zabrany do KL Auschwitz. Ponad miesiąc później zostaje zamordowany. „Święty Franciszek z Warszawy” z wielkim zaangażowaniem pomagał wszystkim potrzebującym. w tym ludności żydowskiej ‒ niezwykle ciekawy przebieg życia mało znanego błogosławionego.
5.09.1939 – Na terenach okupowanych Niemcy powołują sądy specjalne do niszczenia ludności polskiej; to początek realizacji planu systematycznego wymordowania Polaków.
7-10.09.1939 – Obrona Wizny pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa (1908-1939). Pomimo olbrzymiej dysproporcji pomiędzy siłami polskich obrońców a siłami niemieckimi jest jednym z najbardziej bohaterskich epizodów II wojny światowej. Jednocześnie jednym z najmniej znanych.
8.09.1914 – Mimo zajęcia Królestwa Polskiego przez Legiony Polskie państwa centralne milczały w kwestii przynależności polskich ziem. Józef Piłsudski tworzy więc tajną Polską Organizację Wojskową (POW).
8.09.1981 – Posłanie I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej.
9.09.1936 – Włodzimierz Żabotyński, przywódca prawicowej żydowskiej organizacji Betar, rozpoczyna akcję propagandową w Warszawie, na łamach prasy ujawnia główny cel syjonizmu – rewizjonizmu utworzenia państwa żydowskiego w Palestynie – uzyskuje silne wsparcie państwa polskiego.
9-22.09.1939 – Bitwa nad Bzurą; największa podczas kampanii 1939 r. Polacy pod dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby (1886-1947) są stroną atakującą, choć ostatecznie przegrywają.
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   41   42   43   44   45