Page 41 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 41

sierpień 2018
tydzień 34.
25 NMP Częstochowskiej	26 św. Joanny Elżbiety
św. Bernarda (+1153)
bł. Władysława Mączkowskiego (+1942)*
20
21 NMP Królowej św. Agatonika i tow.
bł. Franciszka Dachtery (+1942)*
22
św. Róży (+1617)
bł. Władysława Findysza (+1964)
23 św. Bartłomieja ap. bł. Poznańskiej Piątki:
Czesława Jóźwika, Edwarda Kaźmierskiego, Franciszka Kęsy, Edwarda Klinika,
Jarogniewa Wojciechowskiego (+1942)*
24 św. Ludwika IX (+1270) św. Marii (Mała Arabka)
św. Piusa X (+1914) bł. Wiktorii (+1894)
Źrodło: domena publiczna
(+1878) bł. Metodego Dominika (+1959)
(+1838) bł. Marii od Aniołów
Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974) ‒ twórca niezależności gospodarczej
20.08.1941 – Po 12 dniach w KL Auschwitz zostaje zakatowany ks. Wacław Bieliński (ur. 1903). Wspólnie ze swoim proboszczem, ks. Ferdynandem Jacobi (1882-1941), miał duże zasługi w organizowaniu pomocy dla Żydów.
20-22.08.1981 – W Gdańsku odbywa się I Przegląd Piosenki Prawdziwej. 22.08.1974 – Umiera w Krakowie Eugeniusz Kwiatkowski (ur. 1888), wicepremier, minister przemysłu i handlu
w II RP, budowniczy Gdyni, przez całe życie chciał zmieniać Polskę.
22/23.08.1919 ‒ Rozpoczyna się zwycięskie powstanie w Sejnach. Suwalszczyzna zostaje przyłączona do Polski.
24.08.1939 – W Polsce następuje powszechna mobilizacja, a kilka dni później (30.08) Stefan Wesołowski z pokładu ORP „Błyskawica" nadaje pamiętny sygnał: „Szczęść Boże, ku chwale ojczyzny!" W 1918 r. jako 9-letni chłopiec walczy w obronie Lwowa, mając 12 lat zostaje najmłodszym kapralem. Ostatecznie kawaler ponad 50 polskich i międzynarodowych odznaczeń, w tym 2 sowieckich, których nie przyjął. Bohater niemal zupełnie zapomniany.
24.08.1989 – Sejm akceptuje kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego na premiera (min 52.20). 25.08.2014 – Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydaje dekret
uznający bł. ks. Jerzego Popiełuszkę za patrona członków NSZZ „Solidarność".
26.08.1956 – W 300. rocznicę Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza półtora mln Polaków składa na Jasnej Górze Śluby Narodu, napisane przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901- 1981), więzionego w tym czasie przez komunistów.
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   39   40   41   42   43