Page 39 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 39

sierpień 2018
Przemienie Pańskie
bł. Marii Franciszki (+1904)
bł. Bronisława Kostkowskiego (+1942)*
6	7 Bojanowskiego (+1871)
bł. Tadeusza Dulnego (+1942)*
św. Dominika (+1221)
bł. Włodzimierza Laskowskiego (+1940)
8 św. Teresy Benedykty od Krzyża ‒ Edyty Stein (+1942)
patronki Europy
św. Joanny Józefy (+1912)
9 św. Wawrzyńca (+258) bł. Franciszka
10
tydzień 32.
11 bł. Floriana Stępniaka	12 (+1942)*
bł. Józefa Straszewskiego (+1942)*
bł. Edmunda
Drzewieckiego (+1942)* bł. Edwarda Detkensa (+1942)* bł. Edwarda Grzymały (+1942)*
św. Klary (+1253) św. Zuzanny (+295)
NMP Świętolipskiej
Źrodło: Archiwum Akt Nowych
6.08.2015 – W święto Przemienienia Pańskiego (symbol?) Prezydent Andrzej Duda (ur. 1972) obejmuje urząd. 6.08 – Przez ponad 300 lat rusza Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę – symbol wierności Polaków
swojej Królowej i wartościom.
7-21.08.1944 ‒ Bitwa pod Falaise, a dokładnie o wzgórze zwane „Maczugą", gdzie 1 Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka (1892-1994) powstrzymuje ucieczkę z okrążenia dziesiątek tysięcy niemieckich żołnierzy i doprowadza do przełamania obrony niemieckiej w Normandii.
8.08.1944 ‒ W trakcie powstania warszawskiego ginie ks. Stanisław Mączka, który z wielkim oddaniem niósł pomoc ludności żydowskiej w Warszawie. Dzielił się z nimi swoją skromną pensją, a także uczestniczył w akcji przewożenia najmłodszych i najstarszych osób pochodzenia żydowskiego poza teren stolicy.
8.08.1980 ‒ Dyscyplinarne zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz (1929-2010) na 5 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego wywołuje strajk, doprowadzający do powstania NSZZ „Solidarność”.
11.08.1942 – Na ulicach Warszawy zostaje rozlepionych 5000 „Protestów” przeciw niemieckiej akcji likwidacyjnej Żydów w getcie, autorstwa Zofii Kossak-Szczuckiej (1889-1968), znanej pisarki i przewodniczącej konspiracyjnego katolickiego Frontu Odrodzenia Polski. Ocena Żydowskiego Instytutu Historycznego.
12.08.1914 – Do Kielc wkracza 1 Kompania Kadrowa strzelców Józefa Piłsudskiego. Początek drogi do niepodległości Polski w wersji PPS. Tymczasem odczucia mieszkańców są mieszane.
12.08.1943 ‒ Oddział AK uprowadza niemiecki samochód ze 105 mln zł. Przygotowania trwały 14 miesięcy, a wykonanie 2,5 min; najlepiej zorganizowana akcja ruchu oporu w Europie.
Roman Kiźny (1910-1986) ‒ dowódca akcji wartej 105 mln zł
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   37   38   39   40   41