Page 37 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 37

lipiec 2018
św. Brygidy Szw. (+1373) 23 patronki Europy bł. Krystyna Gondka (+1942)*
tydzień 30.
św. Kingi (+1292) bł. Maksymiliana Binkiewicza (+1941)*
24
św. Jakuba Starszego Apostoła
25
św. Joachima i Anny rodziców Najświętszej Maryi Panny
26
bł. Marii Magdaleny (+1737)
bł. Marii Klemensy Staszewskiej (+1943)*
27
św. Charbela (+1898)
bł. Marii Teresy Kowalskiej (+1941)*
28
św. Marty św. Władysława I (+1095)
29
Źrodło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Kardynał Adam Sapieha (1867-1951) ‒ Książę Niezłomny
23.07.1940 ‒ Za protest przeciwko prześladowaniu Żydów powtórnie zostaje aresztowany ks. Czesław Broda (1885-1940). W kilka miesięcy później umiera w obozie koncentracyjnym w Dachau, Sługa Boży.
23.07.1944 ‒ PKWN wydaje dekret o przekazaniu spraw AK sądom wojskowym ZSRR. Jest to wystarczający dowód zdrady polskiej racji stanu oraz braku ciągłości władzy państwowej z II RP.
23.07.1944 ‒ Rosjanie przejmują niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku, na terenie którego niemalże natychmiast tworzą obóz NKWD dla żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych.
23.07.1951 ‒ W Krakowie umiera kardynał Adam Sapieha (1867) – wychowawca przyszłego papieża. 24.07.1917 ‒ Dowodzony przez płk. Bolesława Mościckiego (1877-1918) 1 Pułk Ułanów odnosi pod
Krechowcami znakomite zwycięstwo nad wojskami wszystkich trzech zaborców.
24.07.1920 ‒ Józef Piłsudski powołuje koalicyjny rząd (Rząd Obrony Narodowej) z udziałem wszystkich głównych sił politycznych, na którego czele staje Wincenty Witos (1874-1945).
25.07.1981 – Pierwszy marsz głodowy w Łodzi – co to były kartki na książki?
26.07.1941 ‒ We Lwowie, po odmowie utworzenia kolaboracyjnego rządu, zostaje rozstrzelany na osobisty rozkaz Heinricha Himmlera były wielokrotny Premier RP, prof. Kazimierz Bartel (ur. 1882).
26.07.1944 – Członkowie PKWN podpisują w Moskwie tajne i bezprawne porozumienie, w którym m.in. zrzekają się wschodnich województw RP.
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   35   36   37   38   39