Page 35 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 35

lipiec 2018
tydzień 28.
14 św. Bonawentury (+1274)	15 bł. Antoniego
Beszta-Borowskiego (+1943)*
bł. Fidelisa Chojnackiego (+1942)* bł. Marii Petkowić (+1966)
9
św. Antoniego (+1073) św. Kanuta (+1086)
10
1
św. Brunona Bonifacego (+1009)
12 św. Andrzeja Świerada i Benedykta (ok. 1037)
bł. Marianny Biernackiej (+1943)*
13
św. Kamila (+1614) św. Henryka II (+1024)
św. Benedykta (+ok. 547)	1 patrona Europy św. Marii Róży (+1876)
Źrodło: archiwum parafii św. Brygidy w Gdańsku
ks. Henryk Jankowski (1936-2010) ‒ wrażliwość i zmienne koleje losu
9.07.1917 – W odpowiedzi na wezwanie Józefa Piłsudskiego żołnierze I i III Brygady Legionów Polskich odmówili złożenia przysięgi na „wierne braterstwo broni z Niemcami i Austro-Węgrami". Wydarzenie to przeszło do historii jako tzw. kryzys przysięgowy.
10.07.1941 – Morderstwo Żydów w Jedwabnem – kto był sprawcą? 11.07.1989 – Zostaje zamordowany opozycyjny kapłan ks. Sylwester Zych.
12.07.1945 – NKWD urządza obławę augustowską, aresztując blisko 2 tys. osób, z których ok. 600 uprowadzono w nieznanym kierunku – tzw. mały Katyń. Ich los do dziś nie jest wyjaśniony.
12.07.2010 – Umiera ks. prałat Henryk Jankowski, kapelan „Solidarności", proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku.
13.07 ‒ 3.09.1988 – Trwa letnia fala strajków robotniczych, postulujących przywrócenie NSZZ „Solidarność". Bierze w niej udział m.in. Huta Stalowa Wola (13.07), kopalnie: „Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu (15.08), „Moszczenica", „Jastrzębie", „XXX-lecia PRL", „Borynia", „ZMP", „Krupiński", „Andaluzja", „1 Maja", „Morcinek", „Brzeszcze", „Jaworzno" i in., stocznia w Szczecinie (17.08), Port Północny w Gdańsku (20.08), Stocznia Gdańska i Stocznia Północna (22.08). 1 września kończą się strajki w stoczniach, 3 września w kopalniach.
14.07.1943 – We wsi Naumowicze rozstrzelano przeora klasztoru franciszkanów w Grodnie – o. Dionizego (Michała) Klimczaka. Został on aresztowany za pomoc Żydom, osadzony w więzieniu w Grodnie i zamordowany wraz z wychowankami.
15.07.1411 – Polacy po raz pierwszy obchodzą Święto Niepodległości, ustanowione przez króla Władysława Jagiełłę w rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem.
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   33   34   35   36   37