Page 27 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 27

maj 2018
tydzień 20.
19 Zesłanie Ducha	20 Świętego
św. Bartłomieja (+1658) św. Bernardyna (+1444)
św. Macieja ap.
św. Bonifacego (+305)
14
bł. Zofii Czeskiej (+1650)
św. Henryka (+1450)
15
6
św. Julii (+1929) bł. Iwana (+1952)
17 św. Stanisława Papczyńskiego (+1701)
bł. Marcina Oprządka (+1942)*
18
św. Kryspina (+1750) bł. Józefiny (+1950)
św. Andrzeja Boboli	1 (+1657) patrona Polski bł. Michała Woźniaka (+1941)*
bł. Stanisława Kubskiego (+1942)*
Źrodło: archiwum prywatne Tadeusza Rogowskiego
Urszula Ledóchowska (1865-1939) ‒ Matka Polskiej Niepodległości
16.05.1956 – Prymas Polski Stefan Wyszyński (1901-1981) w dzień św. Andrzeja Boboli, patrona Polski, pisze Jasnogórskie Śluby przyszłej Niepodległości Narodu.
16-18.05.1989 – 3-dniowe zamieszki młodzieży w Krakowie pod hasłem „Sowieci do domu”. 18.05.1944 ‒ W samo południe na ruinach klasztoru Monte Cassino polski żołnierz, plutonowy Emil Czech
(1908-1978), odgrywa hejnał mariacki, ogłaszając zwycięstwo polskich żołnierzy.
18.05.2003 ‒ Jan Paweł II kanonizuje Urszulę Ledóchowską, wybraną przez Muzeum Historii Polski 3-cią Polką wszech czasów. Kiedyś nazywana była Matką Polskiej Niepodległości. Do kanonizacji przyczynił się cud uratowania życia 14-letniemu Danielowi Gajewskiemu z Koszalina ‒ synowi obecnego Rycerza JPII.
19.05.1995 ‒ W Ropczycach umiera ks. Jan Zwierz (ur. 1903). W czasie okupacji niemieckiej udzielał pomocy ludności żydowskiej, pozostającej w obozie pracy przymusowej. Zatrudnił grupę Żydów w gospodarstwie szkolnym, gdzie dawał im lepsze wyżywienie i zapewniał kontakt z rodzinami.
20.05.1901 ‒ Rozpoczyna się strajk szkolny dzieci z Wrześni w obronie języka. Najstarszy polski film z 1908 r. ‒ „Pruska kultura”. W tle filmu współczesna piosenka patriotyczna oraz inscenizacja na ten temat.
20.05.1944 ‒ Wywiadowi Armii Krajowej udaje się przechwycić nad Bugiem niewybuch niemieckiej rakiety V-2. Polscy uczeni badają działanie tej „tajnej” niemieckiej rakiety. Wyniki badań i najistotniejsze części niewybuchu AK przekazuje do Londynu.
20.05.1971 ‒ Po krwawym grudniu 1970 roku sytuacja w stoczniach Wybrzeża wcale nie jest spokojna. Trwa największy z 61 strajków w roku 1971. Postulaty są nie tylko płacowe.
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   25   26   27   28   29