Page 24 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 24

kwiecień 2018
tydzień 17.
św. Wojciecha (+997)
głównego Patrona Polski bł. Teresy (+1910)
23 24 25 26 27 28 29 św. Benedykta (+1914)	Ewangelisty	św. Rafała (+1939)	bł. Mikołaja (+1678)	(+1962)	św. Katarzyny (+1380)
św. Marka	św. Joanny B. Molli
św. Marii Elżbiety (+1957)
Źrodło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
św. Jana Ch. (+1913)	bł. Stanisława Kubisty (+1940)*	bł. Marii Antonii (+1919)	bł. Józefa Cebuli (+1941)*	św. Hugona (+1109)
23.04.1951 ‒ W więzieniu w Wierchniouralsku po bohaterskim życiu, prześladowany przez Niemców i bolszewików umiera ks. Bolesław Sperski (ur. 1897). W czasie okupacji niemieckiej był proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Wilnie. Osobiście pomagał ludności żydowskiej, więzionej w miejscowym getcie.
25.04.1937 ‒ Umiera Michał Drzymała (ur. 1857), polski chłop z Poznańskiego. W latach 1904-1909 prowadził spór z administracją Królestwa Prus o pozwolenie na budowę domu; wóz Drzymały stał się symbolem walki z germanizacją w zaborze pruskim – warto posłuchać również anegdot.
25.04.1943 – Stalin zrywa stosunki dyplomatyczne z rządem polskim na emigracji z powodu Katynia.
26.04 ‒ 5.05.1988 – Strajk w Nowej Hucie, jeden z największych strajków przed Okrągłym Stołem.
27.04.1960 – Komunistyczne władze nie dotrzymały obietnicy budowy kościoła w Nowej Hucie. Na plac z postawionym w 1957 r. krzyżem wjeżdżają koparki, by go zniszczyć. Dochodzi do rozruchów i walk między milicją a mieszkańcami. Krzyż pozostaje na swoim miejscu. Dalsze losy krzyża i udział kard. Karola Wojtyły.
28.04.1989 – Transmitowana jest pierwsza audycja „Solidarności" w Polskim Radiu. 29.04.1924 ‒ Reforma Władysława Grabskiego (1874-1938): marka polska zostaje zastąpiona polskim złotym ‒
jedna z kluczowych reform, które uchroniły Polskę przed katastrofą gospodarczą i polityczną.
29.04.1944 ‒ W obozie koncentracyjnym Groß-Rosen zostaje zamordowany ks. Józef Leńko (ur. 1891) ‒Lazarysta. W lutym 1944 r. aresztowany wraz z grupą księży i braci zakonnych w kościele pw. Świętego Krzyża w Warszawie za pomoc Żydom ‒ m.in. wystawianie fałszywych metryk. O nim i o innych księżach, którzy rzekomo z ambony nawoływali: „zabij Żyda”.
Władysław Grabski (1874-1938) ‒ twórca niepodległości finansowej i gospodarczej Polski
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   22   23   24   25   26