Page 21 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 21

kwiecień 2018
tydzień 14.
7 Niedziela Miłosierdzia	8 Bożego
św. Dionizego (+264) św. Marii Róży (+1816)
2
bł. Piotra Edwarda Dańkowskiego (+1942)* św. Alojzego (+1884)
Źrodło: domena publiczna
3
św. Józefa Benedykta (+1894)
4
św. Marii Krescencji (+1744) św. Julianny (+1258)
5
bł. Pieriny (+1957) św. Piotra (+1252)
6
św. Jana Chrzciciela (+1719) bł. Dominika (+1927)
1-sza sobota
Poniedziałek Wielkanocny
Edward Taraszkiewicz „Żelazny” (1921-1951). Nie udało się znaleźć zdjęcia Stefana Brzuszka ‒ głównego z niezwykłych porywaczy
2.04.1997 – Zgromadzenie Narodowe przyjmuje nową Konstytucję RP. 2.04.2005 ‒ Umiera Ojciec Święty Jan Paweł II. Na ulicach całej Polski płonie niezliczona ilość świec, ludzie
składają kwiaty w miejscach z Nim związanych. 3.04.1940 ‒ Z obozu w Kozielsku wyrusza pierwszy transport jeńców, kierowanych na egzekucję do Katynia. 3.04.1981 – Ukazuje się pierwszy numer „Tygodnika Solidarność". 5.04.1940 – Zakończenie obrad Okrągłego Stołu (min 51.00). 7.04.1922 ‒ Zniesienie Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej ‒ unifikacja Wielkopolski z resztą kraju.
7.04.1941 ‒ W więzieniu w Nowym Sączu ginie ks. Adam Sekuła, wikariusz w Dobrej k. Limanowej. Został aresztowany przez volksdeutschów za wystawianie fałszywych metryk Żydom. W czasie przesłuchania nie wydał Żydów, którym pomógł, ani nikogo z organizacji podziemnej, do której należał.
8.04.1945 ‒ Stefan Brzuszek „Boruta” (1917-1946) zostaje członkiem NSZ. 17 lipca 1946 r. w zasadzce na trasie Chełm ‒ Lublin razem z Edwardem Taraszkiewiczem „Żelaznym” (1921-1951) porywa samochód z siostrą Bolesława Bieruta i jej rodziną. Powoduje to mobilizację 72 wagonów żołnierzy KBW.
Kwiecień 1983 ‒ Małgorzata Mirska wspomina: „Z wielkim wzruszeniem i miłością wspominam postacie m. Matyldy Getter oraz siostry przełożonej Anieli Stawowiak, które mi uratowały życie, gdy mnie przyjęły do swego domu w Płudach w początkach września 1942 r., gdzie jako wystraszone, czarne żydowskie dziecko znalazłam ratunek i azyl".
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   19   20   21   22   23