Page 2 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 2

Z ogromną satysfakcją na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oddajemy w Państwa ręce kolejną edycję Rycerskiego Kalendarza Patriotycznego, będącego wspólnym przedsięwzięciem Zakonu Rycerzy JP II, Zakonu Maltańskiego i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Chcemy w ten sposób podkreślić rolę naszego Związku w obaleniu komunizmu i odzyskaniu niepodległości.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest zwieńczeniem polskiej drogi do wolności. Dążenie Polaków do niezawisłej Ojczyzny, godności i szacunku, tak tragicznie okupione krwią i cierpieniem kolejnych stacji polskiej drogi krzyżowej: żołnierzy wyklętych, ofiar Czerwca 1956 r., Marca 1968 r., Grudnia 1970 r., Czerwca 1976 r. i nocy stanu wojennego skupiło się pod sztandarem „Solidarności”.
Historia Solidarności, którą tworzyło miliony ludzi w całej Polsce, zaczęła się znacznie wcześniej niż tylko formalny akt rejestracji Związku, gdy na mocy porozumień sierpniowych 1980 r. władze komunistyczne zgodziły się na niezależny ruch związkowy. To był wyłom w systemie, którego nawet stan wojenny nie mógł już powstrzymać.
Z perspektywy czasu widać, że punktem przełomowym w historii Polski, Europy i świata był wybór Karola Wojtyły na papieża. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku na Jego mszach zbierały się miliony Polaków, którzy za sprawą Ducha Świętego uzmysłowili sobie, jak ogromną stanowią siłę. Tak naprawdę to właśnie słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej zmieni”, stworzyły fenomen na skalę światową – polską „Solidarność”.
To ważna cecha „Solidarności”. Ten Związek rodził się „na kolanach” i do dzisiaj wszystkie najważniejsze wydarzenia zaczyna od modlitwy. I „Solidarność” zawsze mogła liczyć na Kościół. Na niezłomnych kapłanów, którzy słowem, modlitwą i pomocą materialną wspierała Związek w najtrudniejszych chwilach. Wielu z nich, tak jak błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, oddało za to swoje życie. Od sierpnia 2014 r. z upoważnienia papieża Franciszka, decyzją watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, nasz Błogosławiony Kapelan został ustanowiony Patronem NSZZ „Solidarność”.
Dzisiaj Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, jedyny w Polsce i jeden z nielicznych na świecie, jest największą, najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną grupą społeczną w naszym państwie. Jest krajową centralą reprezentatywną, zrzeszającą blisko 700 tys. członków, zorganizowanych w blisko 8 tys. organizacji zakładowych i międzyzakładowych. Tworzy 33 regiony i 15 sekretariatów branżowych. Jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jest również afiliowany w Międzynarodowej i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Siedziba centrali Związku mieści się w Gdańsku.
/-/ Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”


   1   2   3   4   5