Page 17 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 17

marzec 2018
tydzień 10.
10	11 św. Dominika (+1859)
św. Krzysztofa (+1485)
bł. Jeremiasza (+1625) św. Karola (+1734)
5 św. Róży (+1252) bł. Tadeusza Dulnego
(+1941)*
Źrodło: Tygodnik Solidarność
6 św. Męczennic Perpetuy i Felicyty (+203)
bł. Leonida (+1935)
7
św. Jana (+1550) bł. Faustyna (+1925)
8
św. Ambrożego (+397) św. Marii Józefy (+1880)
9
św. Franciszki (+1440) św. Dominika (+1856)
Anna Walentynowicz (1929-2010) ‒ Pierwsza Dama „Solidarności“
5.03.1940 ‒ Na mocy dekretu Stalina Ławrientyj Beria wydaje rozkaz rozstrzelania 14 700 polskich jeńców wojennych i 11 000 więźniów.
5.03.1953 ‒ W dniu śmierci Stalina ppor. Franciszek Jarecki (1931-2010) uprowadza odrzutowy samolot myśliwski MiG-15bis i ląduje na duńskiej wyspie Bornholm.
7.03.1984 – Rozpoczyna się strajk szkolny w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem. Kilkuset uczniów od końca 1983 r. prowadzi z dyrekcją spór w obronie szkolnych krzyży.
8.03.1968 – Początek „wydarzeń marcowych”. 8-9.03.1981 – W trakcie krajowego zjazdu niezależnych organizacji chłopskich powstaje Niezależny
Samorządny ZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność", Jan Kułaj zostaje wybrany przewodniczącym.
9.03.1943 ‒ Ks. proboszcz Władysław Selwa zostaje zamordowany przez gestapowców na swojej plebanii w Tuligłowach. Był księdzem głębokiej wiary i wielkiego patriotyzmu. Odznaczał się miłością do bliźnich – niósł pomoc także ludności żydowskiej.
9.03.1983 – W Grudziądzu rozpoczyna się proces Anny Walentynowicz, oskarżonej o kontynuowanie działalności związkowej i organizowanie strajku w grudniu 1981 r. w Stoczni Gdańskiej.
11.03.1940 – Ribbentrop składa wizytę Ojcu św. Piusowi XII. Miała ona podnieść prestiż niemieckiego polityka. Papież zainteresowany był jednak przede wszystkim tragicznym losem Polaków pod okupacją. Podobnie przebiegała rozmowa z Sekretarzem Stanu. Była to jedyna wizyta wysokiej rangi polityka hitlerowskiego w Watykanie.
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   15   16   17   18   19