Page 15 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 15

luty 2018
św. Konrada (+1351)	19	20 bł. Jerzego Kaszyra	bł. Franciszka (+1919) (+1943)*	i Hiacynty (+1920) bł. Józefa Zapłaty (+1945)*	bł. Julii Rodzińskiej (+1945)*
św. Piotra Damianiego (+1072) św. Eleonory (+1291)
21
Katedry św. Piotra ap.
bł. Emilii (+1878) św. Małgorzaty (+1297)
tydzień 8.
22 św. Polikarpa (+156)	23	24	25 bł. Wincentego
Frelichowskiego (+1945)	bł. Józefy (+1893)	bł. Antoniny (+1962) bł. Ludwika Mzyka (+1940)*	bł. Tomasza (+1891)	bł. Dominika (+1828)
Źrodło: Archiwum Akt Nowych
19.02.1993 – W Wojsku Polskim przywrócona zostaje dewiza „Bóg, Honor, Ojczyzna”. 20.02.1922 – Sejm Wileński przyjmuje uchwałę o przyłączeniu Litwy Środkowej do Polski.
20.02.1940 – Podczas konferencji w Zakopanem Niemcy i sowiecka Rosja uzgodniły współdziałanie w zwalczaniu polskiego podziemia niepodległościowego.
23.02.1978 – Kazimierz Świtoń (1931-2014) powołuje pierwszy w Polsce Komitet Wolnych Związków Zawodowych. W późniejszym okresie przewodniczący Rady Naczelnej Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy.
24.02.1953 – W więzieniu mokotowskim zostaje powieszony gen. August Emil Fieldorf „Nil” (1895), jeden z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i podziemia niepodległościowego.
24.02.1984 – Umiera Lech Bądkowski (ur. 1920), członek i rzecznik MKS w Gdańsku, negocjator porozumień sierpniowych. Jego pogrzeb zgromadził kilka tysięcy osób pragnących pożegnać zmarłego, ale i zamanifestować swoją opozycyjną postawę wobec rządu.
25.02.1945 – Podczas ewakuacji obozu Bergen-Belsen ginie ks. Józef Florko (ur. 1915),
Sługa Boży. Wśród stawianych mu zarzutów była pomoc ludności żydowskiej. W obozie nie August Emil Fieldorf „Nil”	skorzystał z hospitalizacji, ponieważ nie chciał być traktowany lepiej niż inni więźniowie.
(1895-1953) – Naczelny Komendant organizacji NIE
25.02.1997 – Marian Krzaklewski przedstawia w Sejmie solidarnościowy projekt Konstytucji RP.
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   13   14   15   16   17