Page 13 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 13

luty 2018
tydzień 6.
10	11 św. Grzegorza II (+731)
NMP z Lourdes
Dzień Chorego
św. Agaty (+ok. 250) bł. Elżbiety (+1825)
5
św. Męczenników Pawła Miki i tow. (+1597) św. Mateusza (+1927)
6 bł. Piusa IX (+1878) bł. Wojciecha
Nierychlewskiego (+1942)*
7
św. Józefiny (+1947) św. Franciszka (+1812)
8
św. Michała (+1910) bł. Anny Katarzyny (+1824)
9
św. Scholastyki (+542)
Źrodło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
5.02.1982 – W Świdniku odbywa się pierwsza „manifestacja spacerowa” podczas emisji głównego wydania Dziennika Telewizyjnego. Polacy masowo wychodzą na spacer, by pokazać sprzeciw wobec wprowadzenia stanu wojennego i okłamywania społeczeństwa przez propagandę TV.
6.02.1989 – Rozpoczęcie obrad Okrągłego Stołu.
8.02.1959 – Ks. dr Jerzy Modzelewski otrzymuje sakrę biskupią z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. W czasie II wojny światowej zastępował proboszcza parafii pw. św. Jadwigi w Milanówku, gdzie niósł pomoc Żydom, m.in. rodzinie Haran.
10.02.1919 – Arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego Józef Teofil Teodorowicz (1864-1938), teolog, poseł, senator, wygłasza słynne kazanie na rozpoczęcie obrad Sejmu – podkreśla konieczność porzucenia spraw partykularnych i osobistych na rzecz pracy dla dobra wspólnego w odradzającej się Polsce. Temat aktualny do dziś.
10.02.1920 – Józef Haller (1873-1960) wrzuca pierścień do Bałtyku. Zaślubiny Polski z morzem. 10.02.1925 – Polska i Stolica Apostolska podpisują umowę konkordatową.
10.02.1926 – Gdynia – ulubione dziecko II RP – otrzymuje prawa miejskie. Potem nieco socrealizmu.
10.02.1940 – Pierwsza po sowieckim napadzie na Polskę masowa wywózka Polaków na Sybir. Było tych nieszczęśników blisko 140 tys. Do roku 1956 wywieziono w te koszmarne warunki ok. 1,3 mln osób. Zmarło dziesiątki, a może nawet setki tys. deportowanych.
Gen. Józef Haller (1873-1960) ‒ „Błękitna” droga do niepodległości
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   11   12   13   14   15