Page 11 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 11

styczeń 2018
tydzień 4.
27 św. Tomasza z Akwinu	28 (+1274)
św. Karola W. (+814)
bł. Laury (+1904) bł. Wilhelma (+1850)
22 bł. Wincentego Lewoniuka 23 św. Franciszka Salezego i tow. z Pratulina (+1874)	(+1622)
24
Nawrócenie św. Pawła Apostoła
25
św. Tymoteusza (+97) św. Tytusa (+94)
26 bł. Jerzego Matulewicza (+1927)
św. Henryka (+1897)
bł. Mikołaja (+1944)
bł. Marii (+1744)
Źrodło: archiwum prywatne Tadeusza Krawczaka
Antoś Petrykiewicz (1905-1919) – najmłodszy kawaler Orderu Virtuti Militari
22.01.1920 ‒ 13-letni obrońca Lwowa Antoś Petrykiewicz (1905-1919) zostaje odznaczony pośmiertnie Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, zostając najmłodszym w historii jego kawalerem.
22.01.1943 ‒ Gen. Stefan Rowecki (1895-1944) wydaje rozkaz o utworzeniu Kedywu AK, czyli Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK. Pierwszym dowódcą zostaje gen. Emil Fieldorf „Nil” (1895-1953).
22.01.1943 ‒ W Janowie Poleskim, razem z grupą 40 osób, zamordowany zostaje ks. prałat Witold Iwicki (ur. 1884), rektor seminarium duchownego w Pińsku ‒ znany z wszechstronnej pomocy udzielanej partyzantom i Żydom. Miał możliwość uniknięcia kary śmierci. Prosił, by zamiast niego zwolniono naczelnika stacji kolejowej w Pińsku. Błogosławił wszystkich mordowanych, zginął jako ostatni.
22.01.1971 ‒ Niedługo po wydarzeniach grudniowych wybucha dziś mało znany strajk w stoczni szczecińskiej, który był przykładem dla wielu późniejszych wydarzeń.
22.01.1983 ‒ TKK NSZZ „Solidarność” ogłasza deklarację programową „«Solidarność» dziś”, wzywającą do realizacji programu reform w duchu demokracji oraz do powstrzymania się od przemocy. W sferze gospodarczej nawiązano do „Samorządnej Rzeczpospolitej” z I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”.
27.01.1989 ‒ Spotkanie w Magdalence – określenie zakresu obrad Okrągłego Stołu i składu osobowego (min 16:10).
28.01.1905 ‒ Odbywają się skuteczne strajki szkolne, żądające polonizacji szkolnictwa w Królestwie Polskim, uczestniczy w nich m.in. przyszły autor najpopularniejszego „Elementarza” Marian Falski (1881-1974).
28.01.1944 ‒ Powołanie 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   9   10   11   12   13