Page 10 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 10

styczeń 2018
tydzień 3.
20	21 św. Agnieszki (+258)
bł. Józefa (+1922)
św. Arnolda (+1909) św. Franciszka (+1648)
15
bł. Joanny (+1916) bł. Józefa (+1711)
16
św. Antoniego (+ok. 355)
17 bł. Reginy Protman (+1613)
bł. Marii Teresy (+1947)
18 św. Józefa S. Pelczara (+1924)
św. Henryka (+1156)
19
św. Eustochii (+1491) bł. Adelajdy (+1906)
Źrodło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
15.01.1917 ‒ Na mocy aktu 5 listopada 1916 r. powstaje w Warszawie Tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego z Marszałkiem Koronnym Wacławem Niemojowskim (1865-1939) na czele i Józefem Piłsudskim (1867-1935), odpowiedzialnym za sprawy wojskowe.
15.01.1920 ‒ Uchwała Sejmu Ustawodawczego ‒ marka polska staje się prawnym środkiem płatniczym na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wyglądały wtedy polskie pieniądze?
15.01.1981 ‒ Ojciec Święty przyjmuje w Rzymie delegację „Solidarności”, w której znaleźli się m.in. ks. Henryk Jankowski, Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa.
16.01.1919 ‒ Upada pierwszy Rząd II RP – gabinet pod kierownictwem socjalistycznego premiera Jędrzeja Moraczewskiego (1870-1944), utworzony przez Józefa Piłsudskiego 17.11.1918 r.
16.01.1919 ‒ Jan Ignacy Paderewski (1860-1941) zostaje premierem, zatrzymując dla siebie także stanowisko ministra spraw zagranicznych.
19.01.1947 ‒ Sfałszowane wybory do Sejmu. Jak było z następnymi wyborami?
20.01.1920 ‒ Sejm uchwala ustawę o obywatelstwie polskim.
20/21.01.1989 ‒ Ks. Stefan Niedzielak (ur. 1914), kapelan AK i WiN oraz współzałożyciel Rodzin Katyńskich, zostaje zamordowany na plebanii kościoła św. Karola Boromeusza na Powązkach.
21-22.01.1940 ‒ Powstanie czortkowskie ‒ pierwszy polski zryw antysowiecki, zorganizowany przez Stronnictwo Narodowe ‒ warto posłuchać o tym zrywie i tym miejscu.
Jędrzej Moraczewski (1870-1944) ‒ pierwszy premier II RP
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   8   9   10   11   12