Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

 

W przestrzeni kościoła katolickiego Zakon działa, jako Publiczne Stowarzyszenie Wiernych Świeckich, stosownie do przepisów kanonu 312 i innych [1, Reguła] na podstawie uzyskanych dekretów, wydanych przez właściwe terytorialnie władze kościelne.

Tam, gdzie uzyskał dekrety właściwych władz kościelnych, Zakon posiada osobowość prawną w kościele katolickim. W miejscach, w których ich nie posiada, dąży, do jak najszybszego ich uzyskania. Aby mogło powstać stowarzyszenie publiczne musi być ono powołane przez kompetentną władzę. Dla organizacji ogólnopolskiej jest nią Konferencja Episkopatu, dla diecezji biskup diecezjalny [kan. 312]. 

[Księga Organizacji, ust. 1, pkt 4]