Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

W tej zakładce zawarte są podstawowe dokumenty Zakonu:

 

REGUŁA - będąca konstytucją Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

 

DEKRETY - dokumenty oficjalnego uznania Zakonu przez Kościół jako Publicznego Stowarzyszenia Wiernych

 

INNE - pozostałe dokumenty m.in. deklaracje poparcia, stanowiska Zakonu w ważnych sprawach, ogłoszenia, itp.

 

WEWNĘTRZNE - dokumenty organizacyjne i służbowe Zakonu dostępne tylko po zalogowaniu się osób uprawnionych.